David Herbinger > Blog > Jak se bránit krádežím nemovitostí

Jak se bránit krádežím nemovitostí

vloženo 22. 3. 2015

Od roku 2014 platí nový občanský zákoník a taktéž nový katastrální zákon. Tyto novinky mají pro každého majitele nemovitosti v ČR důležité dopady. Až do konce roku 2013 totiž platilo pravidlo, že pokud zápis v katastru nemovitostí neodpovídal skutečnosti, měl stav skutečný přednost před zápisem v samotném katastru. Vzhledem k tomu, že od roku 2014 je tomu naopak a zápis ve veřejném seznamu (v katastru nemovitostí) má přednost před stavem skutečným, vyplývají z této změny pro majitele nemovitostí různá rizika, před kterými je vhodné se účinně bránit. Každý rok se totiž objevují desítky případů krádeží nemovitostí. Zde uvádím jeden příklad z praxe. Zájemci o podrobnější rozbor z hlediska práva si mohou přečíst následující článek.

Typický scénář

Níže uvádím přibližný scénář, jakým se pachatelé často snaží nemovitost ukrást.

1/ Podvodník si vyhlédne konkrétní nemovitost (např. byt či rodinný dům), nejlépe takovou, která není v současnosti obývaná. U pozemků tedy může být podvod ještě jednodušší.
2/ Podvodník vyhotoví falešnou kupní smlouvu, zajistí si i ověření podpisů a smlouvu předloží katastru nemovitostí. Pomocí různých metod se snaží zařídit, aby se skutečný vlastník z katastru nedozvěděl o tom, že je u jeho nemovitosti vyznačena plomba a nemovitost bude během několika dnů převedena na jinou osobu.
3/ Jakmile je podvodník zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, snaží se nemovitost co nejrychleji někomu prodat, případně si na nemovitost nechat vložit zástavní právo a tímto způsobem získat peněžní prostředky.
4/ Pokud se převod povede a nový majitel si nemovitost koupil v dobré víře a uhradil za ni kupní cenu, může být pro soud obtížné určit, kdo má u vzniklé situace o nemovitost (peníze) přijít. Kupující přece vycházel z veřejně dostupného seznamu (katastru nemovitostí), nemovitost koupil od osoby, která byla v katastru nemovitostí uvedena jako vlastník a obtížně se může podvodu bránit.

Doporučení vlastníkům nemovitostí

Na základě výše uvedeného lze každému majiteli nemovitosti bez váhání doporučit některou ze služeb, která bude v katastru hlídat jakékoliv změny týkající se jeho nemovitostí. Existuje několik komerčních projektů, které jsou většinou zpoplatněny za každý rok užívání, anebo lze využít přímo službu katastru nemovitostí (tzv. Služba sledování změn), kde si za jednorázový poplatek 200 Kč můžete vytvořit účet, a při jakékoliv změně u vašich nemovitostí (návrh změny vlastnictví, zřízení zástavního práva, věcného břemene, exekuce, apod.) vám služba bude tuto informaci ihned hlásit dle zvoleného nastavení a to emailem, anebo pomocí SMS.


Odběr novinek

Přihlášením k odběru novinek získáte přístup k novým informacím
v oboru nemovitostí, které publikuji.

Ochrana soukromí: Váš email nebude nikomu poskytnut.

2011 - 2024 © Ing. David Herbinger, všechna práva vyhrazena webdesign: Ladzo.cz