David Herbinger > Blog > Předání nemovitosti – kompletní informace jak na to

Předání nemovitosti – kompletní informace jak na to

napsáno dne 8. 3. 2018,
poslední aktualizace 3. 1. 2024

Předání a převzetí nemovitosti je důležitá součást všech realitních transakcí a často je to poslední možnost kupujícího reklamovat vadný stav nemovitosti. Při prodeji předání probíhá standardně do 10 dnů od provedení zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Prodávající by měl před předáním zajistit především vyklizení nemovitosti včetně veškerého příslušenství (někdy se zapomíná např. na vyklizení sklepu).

Předání nemovitosti

Samotné předání nemovitosti

V den předání nemovitosti je nutné zapsat stavy měřičů všech energií – studené vody, teplé vody, elektřiny, plynu, případně u dálkového vytápění stavy na všech radiátorech. Někdy se stává, že byt má více vodoměrů, v tom případě opíšeme stavy všech kusů včetně jejich výrobních čísel.

U klíčů pamatujme na převzetí všech potřebných – u bytů jsou to klíče od vstupních dveří, vchodu do domu, schránky, sklepa, případně i interiérových dveří. Zámek do bytu je vhodné následně vyměnit, ať máme jistotu, že správné klíče máme pouze my.

Kupující by měl bedlivě zkontrolovat stav nemovitosti a pokud si všiml nějakých vad, tak je vhodné je zaznamenat do předávacího protokolu. Taktéž je užitečné převzít manuály a záruční listy od všech spotřebičů, které se v nemovitosti nacházejí (kotel, termostat, spotřebiče jako pračka, myčka na nádobí, revizní zprávu plynového zařízení apod.). U rodinných domů je velmi užitečné převzít i projektovou dokumentaci, ovšem v praxi je u starších domů dochována jen v některých případech.

Vzor předávacího protokolu ke stažení zde

Co následuje po předání

Energie

Po předání bytu by měl prodávající zaslat předávací protokol firmě, která v bytovém domě provádí správu. Správcovská firma později provede vyúčtování jednotlivých energií (zpravidla studené vody, teplé vody a vytápění) a to podle stavu ke dni, kdy byl byt předán. Prodávající by měl ukončit smlouvy a platby u následujícího: platby společenství vlastníků jednotek (fond oprav a další položky), elektřina, plyn, internet, komunální odpad (dle trvalého bydliště), kabelová televize, televizní a rozhlasové poplatky aj. Kupující by se měl stejným způsobem u jednotlivých dodavatelů přihlásit. Co se týče elektřiny, tak nejnižší cenu lze zajistit porovnáním celkových nákladů na webu Energetického regulačního úřadu, jehož kalkulačka dokáže spočítat náklady naprosto přesně.

Standardem je, že se obě strany domluví na tom, že si kupující na sebe přihlásí především odběr elektřiny a plynu do 10 dnů od předání nemovitosti. Prodávající by si měl poté u svých dodavatelů prověřit, že jeho smlouva o dodávce energií byla skutečně ukončena, ať mu v dalších měsících nehrozí účtování energií na jeho jméno.
Je vhodné, aby se prodávající domluvil se správcovskou firmou na způsobu vyúčtování případného přeplatku nebo nedoplatku – např. pokud byt předáme na konci června, tak vyúčtování za těchto prvních šest měsíců náleží původnímu majiteli, ovšem bude hotové většinou až na začátku dalšího roku. Optimální je tedy předat správci aktuální kontakty včetně nové adresy, na kterou správce vyúčtování později zašle.

Daň z nabytí nemovitých věcí (od roku 2021 je daň zrušena)

Kupující je dle zákona povinen podat a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Daň z nabytí se nevztahuje na družstevní byty, v některých případech platí osvobození od této daně i na koupi novostaveb. Oproti starší legislativě se tato povinnost prodávajícího žádným způsobem nedotýká a tedy ani není ručitelem uhrazení daně.

Daň z nemovitých věcí

Jedná se o daň, kterou každoročně platí všichni majitelé nemovitostí. Prodávající i kupující by měli po převodu kontaktovat příslušný finanční úřad ohledně odhlášení, resp. přihlášení k této dani.

Přesměrování pošty

Jestliže prodávajícímu chodila veškerá korespondence na adresu prodávané nemovitosti, je dobré nahlásit změnu všem subjektům. Vzhledem k tomu, že v praxi si na všechny možné odesílatele ani nevzpomeneme, tak stojí za zvážení dočasné zřízení služby České pošty – tzv. dosílka, kde je za 200 Kč měsíčně možné nechat automaticky přesměrovat veškerou korespondenci (včetně balíků) na novou adresu.

Pojištění nemovitosti

Obě strany by měly myslet na případné zrušení a zřízení pojištění nemovitosti. V základu se rozlišují dvě různá pojištění: pojištění nemovitosti, které se vztahuje na stavební součásti objektu (okna, dveře, podlahy, střecha apod.) a pojištění domácnosti, které kryje samotné vybavení domácnosti, typicky movité věci (nábytek, elektronika, spotřebiče, sportovní vybavení, oblečení atd.).

Trvalé bydliště

V případě, kdy měl prodávající v nemovitosti nahlášeno své trvalé bydliště, měl by si jej změnit na jinou adresu a to nejpozději do 30 dnů od předání nemovitosti. Kupující se může kdykoliv obrátit na příslušný obecní úřad a za poplatek 50 Kč prověřit, kdo je v jeho nemovitosti přihlášen k trvalému pobytu. Zde je vhodné upozornit na skutečnost, že obecní úřady evidují pouze občany ČR, a ohledně evidence cizinců je nutné kontaktovat příslušné oddělení cizinecké policie.


Odběr novinek

Přihlášením k odběru novinek získáte přístup k novým informacím
v oboru nemovitostí, které publikuji.

Ochrana soukromí: Váš email nebude nikomu poskytnut.

2011 - 2024 © Ing. David Herbinger, všechna práva vyhrazena webdesign: Ladzo.cz